icon icon icon

Tòa nhà làm việc Viettel Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng

Tên dự án: Tòa nhà làm việc Viettel Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 58 Xô Viêt Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG