icon icon icon

Các dự án tại khu du lịch Bà Nà Hill - Tập đoàn Sun Group

Các dự án tại khu du lịch Bà Nà Hill Đà Nẵng - Tập đoàn SunGroup

Bao gồm các hợp đồng:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy chủ và phần mềm

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ nhà ga đến tuyến cáp kéo số 02 - Bà Nà

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị điện nhẹ nhà chờ và nhà đón khách Cổng Thành

- Cung cấp. lắp đặt phần ống. máng cáp hệ thống điện nhẹ công trình Lâu đài Bà Nà (GĐ1)

- Cung cấp, lắp đặt phần thiết bị báo cháy hệ thống điện nhẹ công trình Lâu đài Bà Nà (GĐ1)

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ 2 Block Sunhome-2 SH2.2 và SH2.4 - Bà Nà

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG