icon icon icon

Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

Tên dự án: Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

Địa chỉ: Đà Nẵng

Hạng mục: Cung cấp cáp tín hiệu, cáp điều khiển

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG