icon icon icon

Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Tên dự án: Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Địa chỉ: Số 36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy chủ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG