icon icon icon

Khách sạn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Tên dự án: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Địa chỉ: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy chủ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG