icon icon icon

Giải pháp Access Control System – Hệ thống kiểm soát ra vào

Hệ thống kiểm soát ra vào là một hệ thống an ninh kiểm soát bằng điện tử hiện đại nhất hiện nay nhằm mục đích kiểm soát các lượt ra vào của người sử dụng, phát huy tính năng bảo mật và giúp cho người quản lý, kiểm soát nhân sự dễ dàng hơn. Ngoài nhiệm vụ chính là kiểm soát ra vào cửa, hệ thống phần cứng còn được kết hợp với hệ thống phần mềm tạo ra giải pháp chấm công, tính lương, phân ca … cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tự động hóa, giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí trong quản lý nhân sự.

Hệ thống được sử dụng khá phổ biến bởi tính tiện dụng và an toàn của nó. Các văn phòng điều hành, phòng IT, nhà xưởng, khu quản lý thi công… Xác thực tổng hợp bằng cả 3 loại: Key access, Card reader, finger reader.

Các tình huống ứng dụng hệ thống Access control:

Khóa cửa các khu vực có tính chất bảo mật riêng.

  • Tách biệt các bộ phận
  • Quản lý vào ra
  • Chấm công.

Access Control kiểm soát ra vào văn phòng

Access Control kiểm soát ra vào kho lạnh

Kiểm soát cửa an ninh

Hệ thống kiểm soát có thể lắp trên nhiều loại cửa, trong đó nhiều nhất tại các văn phòng là cửa kính, cửa gỗ, cửa chống cháy, cửa tư động …

 

 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG